Kom naar de Inspiratiedag van Teachers for Climate

Zaterdag 25 mei 2024, 10.00-16.00, Lutkemeerpolder In Amsterdam-West

Deze website wordt momenteel vernieuwd.

Teachers for Climate is een platform voor onderwijsprofessionals die zich hard maken voor blijvende verduurzaming van het curriculum, de didactiek en de leeromgeving. Aangesloten zijn docenten, docentopleiders, duurzaamheidscoördinatoren, curriculumbouwers, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel en zzp’ers uit alle onderwijslagen en -niveaus.

Doe met ons mee:

Conferentie Duurzaamheidsdidactiek

Vrijdag 12 april 2024, Hogeschool Utrecht

Hoe geven we les over duurzaamheid, zodat onze leerlingen niet alleen problemen zien, maar een hoopvol perspectief ontwikkelen?

Masterclasses Duurzaam Onderwijs

NIEUW!

Elf masterclasses met een theoriedeel, het eigen maken van werkvormen uit de pedagogiek van duurzaam onderwijs en het uitwisselen van ervaringen.

Blijf op de hoogte

Teachers for Climate

Samen initiëren en ondersteunen wij initiatieven als netwerkbijeenkomsten, lezingen, uitwisseling van lesmateriaal, workshops, masterclasses, publieke acties en politieke lobby. Daarnaast ondersteunen we jongeren in eco-teams, green offices en in de klimaatbeweging. Ervaringen van de werkvloer worden ingebracht in gesprekken met koepelorganisaties en overheden.