Hier kun je ons beleidsplan downloaden.

Ons beleidsplan gaat in op de doelstellingen van Teachers for Climate, de manier waarop de organisatie deze doelstellingen wil verwezenlijken (op korte en lange termijn), de financiering van deze activiteiten, en de organisatievorm.

Dit beleidsplan is geldig van 2021-2025 (zie ook paragraaf 4.1), maar wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw door het bestuur bekrachtigd.

Beleidsplan