Deze speciale editie van de Bosatlas is gratis downloadbaar en maakt via kaarten, infografics en grafieken inzichtelijk hoe het er voor staat met klimaat, energie, grondstoffen, natuur, water en voedsel. Op die manier laat de atlas zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Speciaal voor het onderwijs: een lespakket van zestien lessen. Bij iedere les is een handleiding opgenomen voor de docent, met achtergrondinformatie en praktische tips. De atlas is gemaakt voor middelbare scholieren, maar ook voor basisschoolleerlingen én docenten zeker heel waardevol. i bosatlas.nl