De regering van het Aziatische land Bhutan stelt het persoonlijke geluk van de bevolking boven economische belangen. Jaarlijks meet de Bhutanese overheid de tevredenheid van de inwoners over negen onderwerpen: psychologisch welzijn, gezondheid, educatie, cultuur, tijdsbesteding, goed bestuur, onderlinge solidariteit, levenstandaard en ecologische diversiteit en veerkracht. De resultaten worden vertaald naar een index, Bruto Nationaal Geluk (Gross National Happiness), die de basis vormt voor het regeringsbeleid. Het boek beschrijft een andere manier om te kijken naar de prioriteiten van een landsbestuur door niet de economische activiteiten centraal te stellen, maar het welzijn dat die activiteiten (voor zoveel mogelijk mensen) op moeten leveren.