Manifest Biodiversiteit

Naturalis nam het initiatief om een kerngroep van jongeren en wetenschappers bij elkaar te brengen om samen na te denken over het huidige verlies aan biodiversiteit. Ook Teachers for Climate werd gevraagd om deel uit te maken van de denktank. Het initiatief onder de naam…

Politieke lobby

Leren voor duurzame ontwikkeling vastleggen in het curriculum Het wettelijk curriculum voor het PO en het VO is voor het laatst vastgesteld in 2007. Eisen die de aan onze leerlingen gesteld worden als gevolg van internationale afspraken (o.a. Akkoord van Parijs, 2015) zijn hierdoor onvoldoende…

Jongeren en de klimaatbeweging

Er is geen planeet B Veel jongeren vinden dat de politiek onvoldoende inspeelt op de zorgen over onze leefomgeving. Daarom bundelen zij hun krachten in organisaties als Youth for Climate, Fridays for Future en De Jonge Klimaatbeweging. Wij ondersteunen hun acties met publiciteit, betrekken hen bij duurzame…

ABP Fossielvrij

Strijden voor fossielvrije beleggingen van ons pensioengeld Alle docenten zijn verplicht om hun pensioengeld te laten beleggen door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).  Dit fonds investeert 17,4 miljard euro pensioengeld (zie pagina 26 van het Verslag Duurzaam & Verantwoord beleggen 2019) in fossiele bedrijven zoals Shell,…

Duurzame Docent Verkiezing 2021

Een duurzame samenleving vraagt om duurzaam onderwijs. Veel docenten werken op school bevlogen aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verduurzamen van onze wereld, soms in weerwil van een verouderd wettelijk curriculum en andere prioriteiten binnen het onderwijs. Wie zijn…