Daan Fousert introduceert het begrip Ecologische Intelligentie (EcQ). Daarom is dit een belangrijk boek: voor het ontwikkelen van een juiste didactiek voor systemisch, duurzaam onderwijs is inzicht in Ecologische Intelligentie essentieel. Waar moeten we aan denken bij EcQ? Bewust worden van onze leefomgeving, inzicht krijgen…