De regering van het Aziatische land Bhutan stelt het persoonlijke geluk van de bevolking boven economische belangen. Jaarlijks meet de Bhutanese overheid de tevredenheid van de inwoners over negen onderwerpen: psychologisch welzijn, gezondheid, educatie, cultuur, tijdsbesteding, goed bestuur, onderlinge solidariteit, levenstandaard en ecologische diversiteit en…