We gaan de straat weer op om duidelijk te maken dat we snel een rechtvaardiger klimaatbeleid willen onder het mom: Geen woorden, maar daden! De Klimaatmars zal op 19 juni plaatsvinden in Rotterdam. De leden van Teachers for Climate vormen tijdens deze mars een eigen cluster: iedereen die in het onderwijs werkt en met ons wil meelopen is van harte welkom!

Het verzamelpunt voor ons cluster is op Rotterdam CS om 12:30 uur. De Klimaatmars start om 13:00 uur op de Binnenrotte in Rotterdam. Na de mars is er een eindprogramma met speeches en muzikale optredens.Meer info over de verschillende clusters vind je hier vermeld, inclusief contactinformatie.