Een duurzame samenleving vraagt om duurzaam onderwijs. Veel docenten werken op school bevlogen aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verduurzamen van onze wereld, soms in weerwil van een verouderd wettelijk curriculum en andere prioriteiten binnen het onderwijs. Wie zijn deze duurzame pioniers? Wat kunnen we van ze leren? Onder de paraplu van de Coöperatie Leren voor Morgen zetten we deze docenten graag in het zonnetje. De inschrijving van de Duurzame Docent Verkiezing 2021 is geopend.

Directe link naar Duurzame Docent Verkiezing https://duurzamedocent.nl/