Een nieuwe stroming van wetenschappers, natuurliefhebbers en groene ondernemers laat van zich horen. Zij menen dat het juist onze welvaart en technologische vooruitgang zijn die maken dat we in de toekomst vrij en vreedzaam kunnen leven in een groene wereld. Grote duurzame steden en hoogtechnologische landbouw kunnen er volgens hen voor zorgen dat we bij een groeiende wereldbevolking toch veel land kunnen teruggeven aan de vrije natuur. In 2015 ondertekenden zij An Ecomodernist Manifesto. In 2017 publiceerden Nederlandse ecomodernisten het boek Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei. Een van de drijvende krachten achter de ecomodernisten is journalist Marco Visscher, ook een pleitbezorger van kernenergie als vervanging voor fossiele brandstof. Teachers for Climate heeft moeite met hun uitgangspunt dat een centraal mensbeeld en voortdurende groei de belangrijkste pijlers zijn van een oplossing voor het klimaatprobleem, het zijn juist deze opvattingen die volgens ons tot de huidige problemen hebben geleid. Tegelijk erkennen we net als de ecomodernisten dat welvaart óók de basis legt voor emancipatie, gezondheid, inkomensgelijkheid en het draagvlak voor klimaatmaatregelen. In het kort, we vinden het boek te veel gebaseerd op een centraal mensbeeld, technologie en welvaartsgroei, maar het is het lezen absoluut waard en het geeft een heldere kijk in de opvattingen van deze stroming. i ecomodernisme.nl