Daan Fousert introduceert het begrip Ecologische Intelligentie (EcQ). Daarom is dit een belangrijk boek: voor het ontwikkelen van een juiste didactiek voor systemisch, duurzaam onderwijs is inzicht in Ecologische Intelligentie essentieel.

Waar moeten we aan denken bij EcQ? Bewust worden van onze leefomgeving, inzicht krijgen in ecologische systemen, in de samenhang tussen ons gedrag en de veranderingen in die systemen. Fousert legt een verband met vier andere soorten intelligentie (IQ: cognitieve intelligentie, EQ: emotionele intelligentie, FQ: fysieke intelligentie, en SQ: spirituele intelligentie). Fousert stelt dat alle intelligentieniveaus met elkaar zijn verbonden, en een mens is pas in balans als deze integraliteit volledig wordt beleefd. Hij confronteert ons met ons eigen gedrag, en reikt hulpmiddelen aan om ons gedrag individueel en collectief te veranderen. De totale breedte van onze Ecologische Intelligentie en andere vormen van intelligentie zijn nodig om de aarde en onze leefwereld tot een betere, schonere en gezondere plek te maken.

Fousert schreef een persoonlijk en vernieuwend boek. Het is niet gericht op het onderwijs, maar het is een mooie verdieping voor onderwijspioniers die niet af willen gaan op kant-en-klare lespakketten over duurzaamheid, maar zelf willen nadenken over de ontwikkeling van een duurzame mindset bij zichzelf en bij leerlingen, en de bijbehorende didactiek. Daan Fousert is kunstenaar en vernieuwer. Hij schreef psychologische en historische romans. Hij begon met het schrijven van zakelijke boeken door zijn achtergrond in het vakgebied personeelsmanagement, organisatieontwikkeling en leiderschap. i daanfousert.nl