In de documentaire A Life on Our Planet (83 minuten) begint bioloog en natuurfilmer David Attenborough (o.a. Life, Frozen Planet, Planet Earth) met een verslag van zijn eerste jaren als bioloog en een uitleg over de werking van ecosystemen. Hierna gaat hij in op de veranderingen die hij de afgelopen decennia in de natuur wereldwijd waarnam. Aan het einde gaat hij in op mogelijkheden voor herstel van klimaat en biodiversiteit. Uiteraard wordt alle informatie ondersteund door prachtig beeldmateriaal.

Wie de documentaire in de klas kijkt, moet er rekening mee houden dat de eerste helft nogal somber is, Attenborough beschrijft een groot verlies aan biodiversiteit en de gevaren die dat met zich meebrengt. De oplossingsrichtingen volgen pas in de tweede helft. Wil je de docu verdelen over twee separate lesuren, dan is aan het einde van de eerste les een positief bruggetje nodig.

Attenborough heeft zijn verhaal ook vastgelegd in boekvorm, Nederlandse vertaling: Een leven op onze planeet. Het boek (256 pagina’s, vooral tekst) volgt de indeling van de documentaire. Daarbij verwijst Attenborough naar het donutmodel (we moeten ons bewegen tussen de sociale ondergrens en het ecologisch plafond) van Kate Raworth. Aan het einde wijst hij op onze plicht en op onze kracht. Attenborough: ‘We hebben een vermogen dat misschien wel uniek is onder de aardbewoners, namelijk om ons een toekomst voor te stellen en daarnaartoe te werken.’