Het is 2030, een Trumpiaanse president regeert Nederland met desinformatie en harde hand. Dan zorgt een orkaan voor een enorme overstroming met vele doden en ellende tot gevolg, vooral onder de slecht gehuisveste vluchtelingen.
Jákob Hemmelbahn, in 1956 zelf uit Hongarije gevlucht, besluit uit woede over het falende regeringsbeleid deze klimaatslachtoffers een stem te geven in zijn boek KliFi (2021). Terwijl hij in zijn nog droge huis inkwartiering krijgt te verduren van de VaderlandseGarde, begint hij met de moed der wanhoop hun verhalen op te tekenen, maar ontdekt daarbij zijn beperkingen. Werkt zijn 84-jarige brein nog naar behoren? Wie gaat het lezen? Wat durft hij over de president te schrijven?
Met dit korte boek vol rake zinnen – ook goed leesbaar voor leerlingen van 15 jaar en ouder – brengt Adriaan Van Dis (zelf ook 84 in 2030) de situatie tot leven, die helaas niet eens heel denkbeeldig is. Terugkijkend vanuit zijn fictieve toekomst stelt hij ons indirect de vraag: wat doen we nu om dit te voorkomen? Met recente ervaringen kunnen we bedenken welke ellende een rechts-populistische president kan veroorzaken, maar of een regering van ‘redelijke partijen’ het wassende water wel weet te keren? Linksom of rechtsom: we zullen allemaal aan de bak moeten. Een boek erover schrijven is belangrijk, maar niet voldoende. Maar niets doen is geen optie.