Klimaatconferentie 15 januari

Samenwerking, toekomstvisie, scherpe eisen

Honderdvijftig activisten van alle klimaatactiegroepen blikten afgelopen zondag vooruit op 2023. Er zijn zorgen. De urgentie om het klimaatprobleem aan te pakken wordt groter, de benodigde maatregelen ingrijpender, het verzet van de vervuilende industrie en rechtse partijen hiertegen wordt groter, en de straffen voor activisten worden strenger. Daarbij wordt de urgentie niet door iedereen gezien en wil de Nederlandse bevolking af van meer polarisatie.

Hoe moeten we daarmee omgaan? De rode lijn: een beperkt aantal grote topics uitkiezen, een visie op deze topics ontwikkelen (hoe moeten vervoer, energie en voedsel er in de toekomst uitzien?), acties op deze topics herhalen, meer samenwerken, en scherpere eisen stellen. De ABP Fossielvrij actie werd genoemd als voorbeeld en inspiratiebron voor acties in deze vorm. Ook is veel gepraat over een intensievere samenwerking met de vakbeweging.

Het Sterrenbos liet volgens het eerste panel zien hoe het mis kan gaan: klimaatactivisten werden succesvol uitgespeeld tegen de werknemers van Nedcar, beide groepen werden de dupe. Teachers for Climate bracht in dat de klimaatbeweging enorm veel kennis heeft op het gebied van klimaatverandering en oplossingsrichtingen, en dat die kennis veel zichtbaarder mag worden gemaakt. Inclusiviteit en dekolonisatie waren andere thema’s die terugkeerden.

Teachers Etske, Ingeborg, Jetske, Marije en Mark waren aanwezig en natuurlijk is tijdens de pauzes en de borrel flink genetwerkt.