Leren voor planetary citizenship

Zowel in het werkveld als in de onderwijsliteratuur bestaat brede consensus over wat duurzaam onderwijs ongeveer is. De termen en prioriteiten verschillen. De exacte invulling varieert per niveau, per locatie, per school, per klas, per docent, per onderwerp, per leerling. Maar algemeen wordt onderkend dat duurzaam onderwijs gebaseerd is op ethische waarden, op inclusiviteit, op een mindset die getuigt van respect voor elkaar en het leven in alle verschijningsvormen op onze wereld.

Zo’n holistische mindset kan op school alleen vormgegeven worden als vakken in samenhang worden onderwezen. Als er betekenisvolle verbindingen zijn tussen de lesstof en de leeromgeving, tussen leeromgeving en de wereld buiten school, tussen een leerproces vormgeven en een leerproces ondergaan. Als de inhoud en de eigen meningsvorming gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. En als het erkennen van deze wetenschappelijke feiten gescheiden wordt van politieke en religieuze wensen en overtuigingen.

Teachers for Climate werkt op dit moment aan het vormgeven van bovenstaande principes in een helder onderwijsmodel. Zo hopen we dat de inspanningen de komende jaren vooral uitgaan naar de implementatie van deze principes in het onderwijs, boven discussies over de exacte bewoordingen en eigen prioriteiten.

Wij zullen dit model in de loop van 2021 op deze website publiceren, aangevuld met een ethische en wetenschappelijke onderbouwing. De ontwikkeling vindt plaats in nauw overleg met Youth for Climate en de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs.

TFC Model Duurzaamheidsonderwijs – Nederlands TFC Model Sustainibility Education – English