OVER ONS

Een platform voor onderwijsprofessionals die zich hard maken voor blijvende verduurzaming van het curriculum, de didactiek en de leeromgeving.

Teachers for Climate is een grassroots organisatie van docenten. We brengen duurzame docenten, schoolleiders, wetenschappers, leerlingen en aanbieders van lesmateriaal bij elkaar, we ontwikkelen trainingen, we zetten in op een whole school approach, we maken ons hard voor een duurzame belegging van onze pensioengelden, lobbyen voor facilitering van doorlopende duurzame onderwijsvernieuwing en brengen onze expertise in bij projecten van uiteenlopende organisaties op het gebied van onderwijs, jongeren, klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid. Wij doen dit werk vrijwillig, naast onze baan in het onderwijs, samen met zoveel mogelijk collega-docenten uit heel Nederland.

Duurzaam onderwijs

We werken momenteel hard aan een eigen onderwijsmodel, gebaseerd op de principes van planetary citizenship. Niet de mens, maar al het leven als gezamenlijk geheel staat hierin centraal. Vanuit deze visie ontwikkelen we een didactiek die bij leerlingen/studenten leidt tot een holistische mindset en bijbehorende kennis en vaardigheden (w.o. systemisch denken).

Organisatie

Teachers for Climate groeit en ook de organisatievorm is daardoor constant in ontwikkeling. Bij het vormgeven hiervan streven we naar een platte organisatiestructuur, gebaseerd op gelijkwaardigheid, samenwerking, verbinding, creativiteit en de principes van planetair burgerschap. Wij willen ook door de manier waarop wij samenwerken en ons organiseren een voorbeeld zijn voor ‘de school van de toekomst’.

Rechtsvorm

Sinds 29 november 2019 zijn wij een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Teachers for Climate NL, KvK-nummer 76682072, RSIN 860745168. Wij hebben nog geen ANBI-status.

Enkele van onze partner-organisaties zijn:

– Naturalis Biodiversity Center
– Grand Café Utopie
– Utopie Advocaten
– Youth for Climate NL
– Meesters met Dromen
– Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs
– The Turn Club
– Pakhuis de Zwijger
– Herman Brood Academie
– De Groene Afslag
– Leren voor Morgen
– Time is Now Foundation
– Stichting Technotrend

Hier kun je ons beleidsplan downloaden.

Ons beleidsplan gaat in op de doelstellingen van Teachers for Climate, de manier waarop de organisatie deze doelstellingen wil verwezenlijken (op korte en lange termijn), de financiering van deze activiteiten, en de organisatievorm.

Dit beleidsplan is geldig van 2021-2025 (zie ook paragraaf 4.1), maar wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw door het bestuur bekrachtigd.

Beleidsplan

Ons team