Leren voor duurzame ontwikkeling vastleggen in het curriculum

Het wettelijk curriculum voor het PO en het VO is voor het laatst vastgesteld in 2007. Eisen die de aan onze leerlingen gesteld worden als gevolg van internationale afspraken (o.a. Akkoord van Parijs, 2015) zijn hierdoor onvoldoende gewaarborgd in het curriculum, het lesmateriaal en de exameneisen. Samen met de Coöperatie Leren voor Morgen en de Time is Now Foundation spannen wij ons in om de wensen die de toekomstige maatschappij aan leerlingen na hun schoolperiode stelt, te vertalen naar het wettelijk curriculum en de exameneisen. Wij maken ons ook hard voor doorlopende curriculum ontwikkeling en financiering van de omslag die scholen hiervoor moeten maken.