Sustainable Development Goals

Technologie speelt in duurzame ontwikkelingen en het behoud van onze welvaart een grote rol. Tegelijk groeit het besef dat we de natuur op een verstandige en ethische manier moeten beheren. Deze inzichten vertalen zich naar nieuwe economische en maatschappelijke modellen en internationale afspraken.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen de huidige mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze zijn vastgesteld in 2015 en van kracht van 2016 tot 2030. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Duurzaam onderwijs ontwikkelt bij leerlingen de kennis en de vaardigheden om binnen deze ontwikkelingen en afspraken een volwaardige rol te spelen. 

SDG’s en het onderwijs

De SDG’s zijn politieke doelen en laten zich niet direct vertalen naar onderwijskundige doelen en skills als ecologische intelligentie en planetair burgerschap. Bovendien zijn de SDG’s gebaseerd op economische groei en een centraal mensbeeld, uitgangspunten die – naar de opvatting van Teachers for Climate – mede hebben geleid tot de huidige klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Tegelijk realiseren wij ons dat welvaart de basis is voor zaken als emancipatie, gezondheid, inclusiviteit, en een breed draagvlak voor duurzame ontwikkeling.

Partnerschap

De SDG’s worden internationaal breed gedragen en zetten veel goede ontwikkelingen in gang. Ondanks bovenstaande kanttekening is daarom ook Teachers for Climate partner van SDG Nederland.

Vertaling naar de lespraktijk

Wij zien het als onze taak om onze onderwijskundige doelen, gebaseerd op het principe van ‘leren voor planetair burgerschap’ te koppelen aan internationale doelstellingen als de Sustainable Development Goals en klimaatverdragen als het Akkoord van Parijs en de European Green Deal.

Wij, docenten in het PO, VO, MBO, HBO en WO, zijn de experts die kennis, ethiek, actualiteit en internationale doelstellingen samenbrengen in de dagelijkse lespraktijk, én dienen te toetsen aan hogere principes als planetair burgerschap en de zorg voor ál het leven op onze planeet. 

Meer informatie over de SDG’s vind je op de website van SDG Nederland: www.sdgnederland.nl