Team

Docenten als experts

Teachers for Climate is een grassroots organisatie van docenten. We brengen duurzame docenten, schoolleiders, wetenschappers, leerlingen en aanbieders van lesmateriaal bij elkaar, we ontwikkelen trainingen, we zetten in op een whole school approach, we maken ons hard voor een duurzame belegging van onze pensioengelden, lobbyen voor facilitering van doorlopende duurzame onderwijsvernieuwing en brengen onze expertise in bij projecten van uiteenlopende organisaties op het gebied van onderwijs, jongeren, klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid. Wij doen dit werk vrijwillig, naast onze baan in het onderwijs, samen met zoveel mogelijk collega-docenten uit heel Nederland.

Duurzaam onderwijs

We werken momenteel hard aan een eigen onderwijsmodel, gebaseerd op de principes van planetary citizenship. Niet de mens, maar al het leven als gezamenlijk geheel staat hierin centraal. Vanuit deze visie ontwikkelen we een didactiek die bij leerlingen/studenten leidt tot een holistische mindset en bijbehorende kennis en vaardigheden (w.o. systemisch denken).

Organisatie

Teachers for Climate groeit en ook de organisatievorm is daardoor constant in ontwikkeling. Bij het vormgeven hiervan streven we naar een platte organisatiestructuur, gebaseerd op gelijkwaardigheid, samenwerking, verbinding, creativiteit en de principes van planetair burgerschap. Wij willen ook door de manier waarop wij samenwerken en ons organiseren een voorbeeld zijn voor ‘de school van de toekomst’.

Rechtsvorm

Sinds 29 november 2019 zijn wij een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Teachers for Climate NL, KvK-nummer 76682072, RSIN 860745168. Wij hebben nog geen ANBI-status.