BESTUURSLID

Het bestuur van Teachers for Climate bestaat uit vijf mensen, op dit moment is één positie vacant. We hebben binnen het bestuur behoefte aan expertise op de terreinen van fondsenwerving en primair onderwijs.

We streven naar een platte holistische organisatie. De bestuursleden werken op basis van gelijkwaardigheid en dienend leiderschap. Het bestuur is er om de rest van de organisatie te faciliteren.

Het bestuur bewaakt de visie en de doelstellingen die met alle leden tot stand zijn gekomen, bereidt ledenvergaderingen voor, bespreekt welke projecten en acties passen bij de visie en de beschikbare middelen (tijd, financiën, mensen) en zet grote lijnen uit voor de toekomst als voorstel aan de ledenvergadering.

Het bestuur vergadert elke derde donderdagavond in de maand. Het bestuur zit ook de ledenvergaderingen voor, elke eerste donderdagavond in de maand. Elk bestuurslid is actief bij andere activiteiten van Teachers for Climate.

Reageren? Ga dan naar onze contactpagina.