Klimaatwetenschapper Bart Verheggen schreef een zeer leesbaar boek voor iedereen die feiten en meningen over klimaatverandering uit elkaar probeert te houden. Menselijke invloeden en natuurlijke fluctuatie worden onderscheiden, voor- en nadelen van oplossingsrichtingen worden uitgelegd. Ook reflecteert Verheggen op het publieke debat. Een perfecte basis om lessen voor te bereiden en een goede handreiking om op basis van wetenschappelijke feiten het gesprek aan te gaan met leerlingen, ouders en collega’s. Bart Verheggen geeft les aan het Amsterdam University College  i bartverheggen.nl