Whole School Approach

Een duurzame leeromgeving

Leren voor duurzame ontwikkeling gaat het beste in een leeromgeving waarin duurzaamheid in alles zichtbaar is. Dat strekt zich uit van zichtbaar groen in en om de school, een energiezuinig gebouw, een gezonde kantine, aandacht voor inclusiviteit (bijvoorbeeld genderneutrale toiletten) tot een didactiek en een schoolorganisatie die zijn gebaseerd op ecologisch bewustzijn, verbinding, creativiteit en samenwerking, met een bijpassende managementstijl.

Whole School Approach

Met de whole school approach werk je aan een schoolklimaat waarin duurzaam denken en doen vanzelfsprekend is. Het complete schoolteam, bestaande uit personeel, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners is daarvoor nodig. Samen zorg je ervoor dat duurzaamheid wordt geïntegreerd in de visie, het curriculum en de didactiek, de bedrijfsvoering, de kennis van alle medewerkers, de inrichting en de omgeving van de school. Zo creëer je een plek waar duurzaamheid geleefd wordt en leerlingen en schoolpersoneel de ruimte hebben om te ontdekken welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan een duurzame samenleving.

Tip voor pioniers

Duurzaam onderwijs is vooralsnog vaak een zaak van pioniers. Wil je zelf of met enkele docenten duurzame activiteiten of projecten opstarten, dan kan het enorm helpen om je voorstel te koppelen aan de visie en identiteit van jouw school. Met een duidelijke verwijzing naar de identiteit van de school kun je makkelijker middelen genereren voor nieuwe leermiddelen, excursies en bijscholing.   Op een school met veel aandacht voor kunst en creativiteit kun je jouw activiteit koppelen aan verbeelding en het zoeken naar nieuwe oplossingen. Ook burgerschap, rentmeesterschap en natuur zijn handige ingangen die regelmatig terug zijn te vinden in de visies van scholen. Zo kun je ook aan leerlingen, ouders en toezichthouders uitleggen waarom je voor een duurzame insteek kiest.

Bron: Department of Education and Training, 2014