Niet leren óver de natuur, maar leren ván de natuur. En: hoe komen we tot een circulaire economie die de natuur niet afbreekt maar herstelt? Jaco Appelman (coördinator bio inspired innovatie universiteit Utrecht), Mireille Langedijk (architect, werkt vanuit natuurlijke processen) en Anouk van der Leest (tekstschrijver, astronoutopaarde.nl) schreven een optimistisch, specialistisch boek over bio-geïnspireerde denkrichtingen. Na een inleiding gaat het boek in op negendeelgebieden, waaronder water, energie, voedsel en infrastructuur. Aan de hand van inspirerende voorbeelden maken ze duidelijk dat we al lang in staat zijn om een wereld te bouwen samen met de natuur. Vol concrete projecten en ideeën die de natuur niet afbreken, maar herstellen. De basis: oeroude natuurlijke processen. i bioinspiredinnovation.nl