Deze bijzondere dichtbundel is perfect voor gebruik in het middelbaar onderwijs. Niet in de laatste plaats omdat de bundel veel QR-codes bevat die leiden naar filmpjes en websites met extra materiaal, waaronder dichters die hun eigen gedicht voordragen.

160 dichters uit Nederland en Vlaanderen, jonge honden en ervaren oude rotten, hebben zich verenigd in de klimaatdichtersgroep. Ze delen één zorg: de toestand van de aarde. Die zorg delen ze in de vorm van poëzie. Je vindt in deze bundel een bonte verzameling gedichten: traditionele dichtvormen en video gedichten, van natuurlyriek tot oproepen om actie, gedichten over ijsberen, wieren en parkeerplekken, Extra waardevol: de opbrengst van de bundel gaat naar One World Tree Planting i klimaatdichters.org